Recent

eindredactie How2Talk2Kids

 

How2Talk2Kids, de Nederlandse versie van ‘How To Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk’ is gebaseerd op de ideeën van dr. Haim Ginott (1922-1973). Hij liet een indrukwekkende erfenis achter die nog steeds actueel en populair is. Korte tijd voor zijn dood voorspelde hij dat zijn boeken klassiek zouden worden en hij kreeg gelijk. Ginott was ondermeer klinisch psycholoog, kindertherapeut en coach van oudergroepen. Hij is in talloze landen een autoriteit als pionier op het terrein van respectvol communiceren. Hij ontwikkelde communicatievaardigheden waarmee ouders en kinderen op een liefdevolle en zorgzame manier hun eigen gevoelens leren kennen en daar op kunnen reageren. Ginott droeg zijn methode op verschillende manieren uit, want hij was ook adjunct-professor aan de Graduate School of New York University en betrokken bij het postdoctoraal programma aan de Adelphi University. Hij schreef een wekelijkse en maandelijkse column en was als eerste psycholoog te gast bij de Today show.

 

Ginott ontdekte als leraar in Israël dat zijn stemming van grote invloed was op de stemming in de klas. Als hij humeurig was, dan waren zijn leerlingen dat ook. Als hij ze hoop gaf, dan hadden ze hoop. In elke situatie merkte hij dat hij de beslissende factor was die een situatie kon laten escaleren of kon stabiliseren. Hij vond dit zo fascinerend dat hij naar de Verenigde Staten emigreerde om later te promoveren als klinisch psycholoog.
In zijn praktijk als kindertherapeut merkte hij dat door zijn methode de kinderen mentaal gezond werden. Hij sprak met ze op een zorgzame manier en zocht naar elke mogelijkheid om het zelfvertrouwen te laten groeien. Hij paste zijn denkbeelden toe op  ouderpraatgroepen, want ook psychologisch gezonde kinderen en ouders hadden hier baat bij. Hij leerde opvoeders anders met hun kinderen om te gaan zodat ouders zich bewust werden van hun eigen gevoelens en van die van hun kinderen zodat ze elkaar beter begrepen. Hij leerde opvoeders om kritiek te geven zonder gemeen te worden, om te prijzen zonder een oordeel uit te spreken, om boos te worden zonder pijn te doen, om gevoelens te erkennen zonder deze te beoordelen. Hij leerde volwassenen zo te reageren dat kinderen kunnen leren te vertrouwen op zichzelf om zo meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

 

Zijn ideeën beschreef hij in verschillende boeken: Group Psychotherapy with Children, Between Parent and Child, Between Parent and Teenager, en Teacher and Child.
Al deze boeken werden bestsellers en in meer dan 30 talen vertaald. Van het boek Between Parent and Child zijn alleen in de Engelstalige versie al meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht. Zijn boeken zijn nog altijd populair en zijn methode wordt tot op de dag van vandaag gedoceerd.

 

Adele Faber en Elaine Mazlish bezochten vijf jaar zijn ouderpraatgroep waarin hij al zijn nieuwe ideeën inbracht. Ginott had zelf geen kinderen en vroeg de ouders uit zijn groep de theorie in de praktijk te brengen. Hij leerde hen de vaardigheden om meer behulpzaam te worden naar hun kinderen toe en aardiger voor zichzelf. Zij experimenteerden met zijn methode en werden zich al snel bewust van de veranderingen in henzelf, de omgeving en de leden van de groep. Ginott verwachtte dat zij al hun bevindingen met hem deelde zodat hij de theorie kon aanscherpen. Hun ervaringen beschreven ze in hun eerste boek Liberated Parents/Liberated Children.
De wetenschappelijke visie van dr. Haim Ginott vertaalden ze naar de praktijk van alledag. Zij verwerkten met zijn toestemming de theorie tot praktische, simpele en direct toepasbare effectieve communicatievaardigheden. Deze verwerkten ze in hun workshops en later in How2Talk2Kids.

 

Adele Faber en Elaine Mazlish worden internationaal erkend als experts op het gebied van communicatie tussen volwassenen en kinderen.

 

Voor hun eerste boek Liberated Parents/Liberated Children ontvingen zij de Christopher Award. Deze wordt uitgereikt aan personen die de wereld daadwerkelijk beter proberen te maken. Van hun boeken How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk en Siblings Without Rivalry (nummer 1 bestseller van de New York Times) zijn meer dan drie miljoen exemplaren verkocht. Deze titels zijn in meer dan 20 talen vertaald. Hun methode wordt gebruikt in workshops door duizenden oudergroepen over de hele wereld.

 

Beide auteurs studeerden bij de inmiddels overleden kinderpsycholoog Dr. Haim Ginott. Ze zijn oud-lid van de faculteit van de New School of Social Research in New York City en het Family Life Institute van Long Island University. Bij deze universiteiten werken Amerikaanse progressieve denkers en kritische Europese theoretici die de sociale wetenschap breed willen zien en tevens gebruik maken van filosofie en geschiedenis. Zij hebben talloze lezingen gegeven overal in de Verenigde Staten en Canada. Ze waren te gast in alle grote Amerikaanse talkshows, van Good Morning America tot Oprah. Ze wonen op Long Island, New York, en ze hebben allebei drie volwassen kinderen.

 

Voorbeeld van eindredactie opvoedboek