Recent

Lelystad omringd door veel natuurschoon

Bezoekers hebben een ruim keus aan natuurgebieden voor een lekkere wandeling of fietstocht. Lelystad grenst gedeeltelijk aan het IJssel- en Markermeer, de andere delen van de stad liggen in de buurt van uitgestrekte bosgebieden en plassen.

 

Oostvaardersplassen: pelgrimsoord voor vogelaars/natuurliefhebbers

Van heinde en verre komen vogelaars naar het internationaal bekende moerasgebied waar vele vogelsoorten leven of tijdelijk verblijven tijdens de broedperiode. Lang geleden moet het landschap in grote delen van Nederland er zo hebben uitgezien. Het gebied is bij toeval ontstaan omdat het laagste stuk in de nieuwe polder niet drooggelegd kon worden. De plassen werden teruggegeven aan de natuur.
Goede plekken om de vogels te bewonderen, treft u aan langs de Knardijk en de Oostvaardersdijk waar heuveltjes zicht bieden over de rietvelden, het moeras en de plassen. De vogels kunt u ook bespieden vanaf de observatiehutten.
In het ondiepe water leven vele eenden en steltlopers. De moerassen trekken ook de waterral, porseleinhoen en blauwborst aan tijdens de broedperiode. Ook Lepelaars en verschillende reigersoorten verblijven graag in dit gebied. Er zijn echter nog veel meer vogels te zien, in het najaar en de winter komen hier vele tienduizenden vogels van talloze soorten voorbij. Een spectaculaire vogel is de grote aalscholver die – wanneer gespot op het moment dat hij zijn verenkleed droogt – de vogelaar een goede dag bezorgt. Minder bekend, maar zeker ook bijzonder, is dat er in de Oostvaardersplassen veel konikspaarden, heckrunderen en edelherten in het wild leven. Tijdens een wandel- of fietstocht heeft u veel kans dat u de dieren zult zien. In de wintermaanden kunt u – wanneer het flink heeft gevroren – goed schaatsen op de Oostvaardersplassen.

 

Bosgebied Hollandse Hout

Tussen de Oostvaardersplassen en Lelystad liggen het bosgebied Hollandse Hout en de recreatieplas het Bovenwater. In het loofhoutbos komt u na een korte wandeling vanaf de parkeerplaats aan de Torenvalkweg bij een scheepswrak dat bij de drooglegging boven water kwam te liggen. Om verrotting tegen te gaan, is het weer toegedekt zodat u nu alleen een heuvel ontdekt. Op de informatiepanelen kunt u zien hoe het schip eruit heeft gezien. Vanaf de parkeerplaats aan de Buizerdweg kunt u de Appelvinkroute van 2,5 km lopen. De parkeerplaats is ook het startpunt van de Cooperbaan, een trimbaan. De Wielewaal wandelroute van 5 km begint bij de parkeerplaats aan de Torenvalkweg en de Knardijk.
Fietsers volgen het verharde fietspad dat 12 km door en rond het bos leidt.

Voorbeeld van een brochure van Lelystad voor Flevolands Bureau voor Toerisme